Sáng ngày 14/12/2015,Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của Tạp chí nghiên cứu lập pháp (14/12/2000-14/12/2015)


Tên album
Sáng ngày 14/12/2015,Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của Tạp chí nghiên cứu lập pháp (14/12/2000-14/12/2015)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/12/2015 1:51:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu lập pháp Pham Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của TCNCLP.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 02:57:07 CH

Dung lượng: 3,18MB

Tải ảnh gốc

Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu lập pháp Pham Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của TCNCLP.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 02:57:07 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu lập pháp Pham Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của TCNCLP.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 02:57:07 CH

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu lập pháp Pham Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của TCNCLP.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 02:57:07 CH

Dung lượng: 3,65MB

Tải ảnh gốc

Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu lập pháp Pham Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của TCNCLP.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 02:57:07 CH

Dung lượng: 3,75MB

Tải ảnh gốc

Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu lập pháp Pham Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động của TCNCLP.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 02:57:07 CH

Dung lượng: 4,85MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất