Chiều ngày 27/11/2015 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đại sứ Lào Thoong Xa Vản Phôm Vi Hản.


Tên album
Chiều ngày 27/11/2015 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đại sứ Lào Thoong Xa Vản Phôm Vi Hản.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/11/2015 9:55:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào Thoong Xa Vản Phôm Vi Hản.. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 28/11/2015 10:00:47 SA

Dung lượng: 3,30MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào Thoong Xa Vản Phôm Vi Hản.. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 28/11/2015 10:00:47 SA

Dung lượng: 5,96MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào Thoong Xa Vản Phôm Vi Hản.. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 28/11/2015 10:00:47 SA

Dung lượng: 4,36MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào Thoong Xa Vản Phôm Vi Hản.. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 28/11/2015 10:00:47 SA

Dung lượng: 6,24MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào Thoong Xa Vản Phôm Vi Hản.. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 28/11/2015 10:00:47 SA

Dung lượng: 5,08MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào Thoong Xa Vản Phôm Vi Hản.. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 28/11/2015 10:00:47 SA

Dung lượng: 5,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất