Chiều 26/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ)


Tên album
Chiều 26/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/11/2015 8:03:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đồng chí Hà Minh Huệ giới thiệu về Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 08:15:21 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ông Benny Antiponda Chủ tịch Lien đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 08:15:21 CH

Dung lượng: 1,86MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 08:15:21 CH

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 08:15:21 CH

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 08:15:21 CH

Dung lượng: 3,85MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 08:15:21 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất