Sáng 20/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình


Tên album
Sáng 20/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình
Nội dung mô tả
Sáng 20/11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội.
Ngày tạo
20/11/2015 3:15:05 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình tại buổi tiếp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 03:18:10 CH

Dung lượng: 3,59MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình về thăm Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 03:18:10 CH

Dung lượng: 3,06MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình về thăm Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 03:18:10 CH

Dung lượng: 3,31MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình về thăm Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 03:18:10 CH

Dung lượng: 2,84MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình về thăm Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 03:18:10 CH

Dung lượng: 4,08MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tỉnh Hòa Bình về thăm Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 03:18:10 CH

Dung lượng: 3,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất