Chiều ngày 16/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key thăm và làm việc tại Việt Nam


Tên album
Chiều ngày 16/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key thăm và làm việc tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2015 6:55:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 16/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 06:58:05 CH

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 06:58:05 CH

Dung lượng: 1,99MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 06:58:05 CH

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 06:58:05 CH

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 06:58:05 CH

Dung lượng: 2,07MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 16/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 06:58:05 CH

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất