Chiều ngày 15/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Thượng Nghị viện Cộng hòa Séc do Thượng Nghị sỹ MiLan Stech,Chủ tịch Thượng Viện nước cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 15/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Thượng Nghị viện Cộng hòa Séc do Thượng Nghị sỹ MiLan Stech,Chủ tịch Thượng Viện nước cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/11/2015 5:00:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Thượng Nghị viện Cộng hòa Séc do Thượng Nghị sỹ MiLan Stech,Chủ tịch Thượng Viện nước cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 15/11/2015 05:04:48 CH

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Thượng Nghị viện Cộng hòa Séc do Thượng Nghị sỹ MiLan Stech,Chủ tịch Thượng Viện nước cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 15/11/2015 05:04:48 CH

Dung lượng: 2,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Thượng Nghị viện Cộng hòa Séc do Thượng Nghị sỹ MiLan Stech,Chủ tịch Thượng Viện nước cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 15/11/2015 05:04:48 CH

Dung lượng: 2,69MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Thượng Nghị viện Cộng hòa Séc do Thượng Nghị sỹ MiLan Stech,Chủ tịch Thượng Viện nước cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 15/11/2015 05:04:48 CH

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Thượng Nghị viện Cộng hòa Séc do Thượng Nghị sỹ MiLan Stech,Chủ tịch Thượng Viện nước cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 15/11/2015 05:04:48 CH

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Thượng Nghị viện Cộng hòa Séc do Thượng Nghị sỹ MiLan Stech,Chủ tịch Thượng Viện nước cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 15/11/2015 05:04:48 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất