Ngày 13/11/2015 Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng


Tên album
Ngày 13/11/2015 Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/11/2015 8:56:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 09:02:27 CH

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 09:02:27 CH

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 09:02:27 CH

Dung lượng: 3,06MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 09:02:27 CH

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 09:02:27 CH

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 09:02:27 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất