Sáng 13/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự Lễ Tuyên dương 85 điển hình tiên tiến khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp giai đoạn 2010 - 2015, tổ chức tại Nhà Quốc hội (Hà Nội).


Tên album
Sáng 13/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự Lễ Tuyên dương 85 điển hình tiên tiến khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp giai đoạn 2010 - 2015, tổ chức tại Nhà Quốc hội (Hà Nội).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/11/2015 2:04:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Văn Phòng phát biểu trước 85 điển hình tiên tiến khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp giai đoạn 2010 - 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 02:15:56 CH

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tích xuất sắc của 85 điển hình tiên tiến; đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành trung ương trong khối.

Ngày tạo: 13/11/2015 02:15:56 CH

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tích xuất sắc của 85 điển hình tiên tiến; đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành trung ương trong khối.

Ngày tạo: 13/11/2015 02:15:56 CH

Dung lượng: 3,62MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh lễ Tuyên dương 85 điển hình tiên tiến khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp giai đoạn 2010 - 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 02:15:56 CH

Dung lượng: 3,00MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tích xuất sắc của 85 điển hình tiên tiến; đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành trung ương trong khối.

Ngày tạo: 13/11/2015 02:15:56 CH

Dung lượng: 3,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tích xuất sắc của 85 điển hình tiên tiến; đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành trung ương trong khối.

Ngày tạo: 13/11/2015 02:15:56 CH

Dung lượng: 3,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất