Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ


Tên album
Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/11/2015 4:58:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

CTQH Uông Chu Lưu tiếp đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 05:01:49 CH

Dung lượng: 362,39kB

Tải ảnh gốc

CTQH Uông Chu Lưu tiếp đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 05:01:49 CH

Dung lượng: 368,11kB

Tải ảnh gốc

CTQH Uông Chu Lưu tiếp đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 05:01:49 CH

Dung lượng: 366,07kB

Tải ảnh gốc

CTQH Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm với ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 05:01:49 CH

Dung lượng: 382,63kB

Tải ảnh gốc

CTQH Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm với ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2015 05:01:49 CH

Dung lượng: 389,31kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất