Ngày 9/11/2015 Ban tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam


Tên album
Ngày 9/11/2015 Ban tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2015 3:48:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu giới thiệu đại biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 03:52:45 CH

Dung lượng: 3,25MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu giới thiệu đại biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 03:52:45 CH

Dung lượng: 3,13MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu giới thiệu đại biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 03:52:45 CH

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 03:52:45 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 03:52:45 CH

Dung lượng: 3,11MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 03:52:45 CH

Dung lượng: 3,19MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất