Chiều ngày 04/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ireland Ô-la-phua Rác-na Gờ-rim-xơn tại Việt Nam


Tên album
Chiều ngày 04/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ireland Ô-la-phua Rác-na Gờ-rim-xơn tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/11/2015 4:45:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ireland Ô-la-phua Rác-na Gờ-rim-xơn tại Việt Nam. Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:47:57 CH

Dung lượng: 3,32MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ireland Ô-la-phua Rác-na Gờ-rim-xơn tại Việt Nam. Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:47:57 CH

Dung lượng: 3,03MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ireland Ô-la-phua Rác-na Gờ-rim-xơn tại Việt Nam. Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:47:57 CH

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ireland Ô-la-phua Rác-na Gờ-rim-xơn tại Việt Nam. Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:47:57 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ireland Ô-la-phua Rác-na Gờ-rim-xơn tại Việt Nam. Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:47:57 CH

Dung lượng: 3,39MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Ireland Ô-la-phua Rác-na Gờ-rim-xơn tại Việt Nam. Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:47:57 CH

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất