Chiều 29/10/2015 Lễ Khai trương phòng đọc của Thư viện Quốc hội tại Nhà Quốc hội.


Tên album
Chiều 29/10/2015 Lễ Khai trương phòng đọc của Thư viện Quốc hội tại Nhà Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/10/2015 4:43:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 04:53:55 CH

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu và khai trương phòng đọc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 04:53:54 CH

Dung lượng: 2,03MB

Tải ảnh gốc

Đại sứ toàn quyền Nhật Bản phát biểu chào mừng Lễ khai trương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 04:53:54 CH

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Bà Trịnh Giáng Hương Lãnh đạo Thư viện Quốc hội giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do, giới thiệu lãnh đạo phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 04:53:54 CH

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và khách mời tham dự lễ khai trương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 04:48:11 CH

Dung lượng: 2,69MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và khách mời tham dự lễ khai trương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/10/2015 04:48:11 CH

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất