Chiều 24/10/2015,Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.


Tên album
Chiều 24/10/2015,Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/10/2015 4:53:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên hiệp các tổ chức Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 06:20:03 CH

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên hiệp các tổ chức Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 06:20:03 CH

Dung lượng: 2,95MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên hiệp các tổ chức Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 06:20:03 CH

Dung lượng: 2,74MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên hiệp các tổ chức Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 06:20:03 CH

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên hiệp các tổ chức Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2015 06:20:03 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất