Sáng 17/10/2015,Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 Khóa XI.


Tên album
Sáng 17/10/2015,Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 Khóa XI.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/10/2015 9:12:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chánh Văn phòng Đảng ủy VPQH Tạ Văn Hạ tuyên bố lý do,giới thiệu đại biểu.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2015 09:32:26 SA

Dung lượng: 2,43MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy cơ quan,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 Khóa XI.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2015 09:32:26 SA

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy cơ quan,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 Khóa XI.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2015 09:32:26 SA

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy cơ quan,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 Khóa XI.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2015 09:32:26 SA

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy cơ quan,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 Khóa XI.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2015 09:32:26 SA

Dung lượng: 3,15MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy cơ quan,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 Khóa XI.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2015 09:32:26 SA

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất