Chiều 7/10/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cơ quan phân tích pháp luật của Hội đồng hiệp thương nhân dân(MPR) Indonesia do Phó Chủ nhiệm cơ quan phân tích pháp luật TB.Soenmandjaja làm trưởng Đoàn.


Tên album
Chiều 7/10/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cơ quan phân tích pháp luật của Hội đồng hiệp thương nhân dân(MPR) Indonesia do Phó Chủ nhiệm cơ quan phân tích pháp luật TB.Soenmandjaja làm trưởng Đoàn.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/10/2015 6:05:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 7/10/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cơ quan phân tích pháp luật của Hội đồng hiệp thương nhân dân(MPR) Indonesia do Phó Chủ nhiệm cơ quan phân tích pháp luật TB.Soenmandjaja làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/10/2015 06:08:15 CH

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/10/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cơ quan phân tích pháp luật của Hội đồng hiệp thương nhân dân(MPR) Indonesia do Phó Chủ nhiệm cơ quan phân tích pháp luật TB.Soenmandjaja làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/10/2015 06:08:15 CH

Dung lượng: 2,66MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/10/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cơ quan phân tích pháp luật của Hội đồng hiệp thương nhân dân(MPR) Indonesia do Phó Chủ nhiệm cơ quan phân tích pháp luật TB.Soenmandjaja làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/10/2015 06:08:15 CH

Dung lượng: 3,26MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/10/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cơ quan phân tích pháp luật của Hội đồng hiệp thương nhân dân(MPR) Indonesia do Phó Chủ nhiệm cơ quan phân tích pháp luật TB.Soenmandjaja làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/10/2015 06:08:15 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/10/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cơ quan phân tích pháp luật của Hội đồng hiệp thương nhân dân(MPR) Indonesia do Phó Chủ nhiệm cơ quan phân tích pháp luật TB.Soenmandjaja làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/10/2015 06:08:15 CH

Dung lượng: 3,17MB

Tải ảnh gốc

Chiều 7/10/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cơ quan phân tích pháp luật của Hội đồng hiệp thương nhân dân(MPR) Indonesia do Phó Chủ nhiệm cơ quan phân tích pháp luật TB.Soenmandjaja làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/10/2015 06:08:15 CH

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất