Chiều 18/9/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban phụ trách Bộ hành chính công của QH BangLaDesh do Ông Ashequr Rahman,Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Chiều 18/9/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban phụ trách Bộ hành chính công của QH BangLaDesh do Ông Ashequr Rahman,Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/09/2015 5:19:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban phụ trách Bộ hành chính công của QH BangLaDesh do Ông Ashequr Rahman,Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2015 05:29:23 CH

Dung lượng: 3,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban phụ trách Bộ hành chính công của QH BangLaDesh do Ông Ashequr Rahman,Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2015 05:29:23 CH

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban phụ trách Bộ hành chính công của QH BangLaDesh do Ông Ashequr Rahman,Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2015 05:29:23 CH

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban phụ trách Bộ hành chính công của QH BangLaDesh do Ông Ashequr Rahman,Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2015 05:29:23 CH

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban phụ trách Bộ hành chính công của QH BangLaDesh do Ông Ashequr Rahman,Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/09/2015 05:29:23 CH

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất