Chiều ngày 17/9/2015,Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Ngãi các Khóa( từ khóa VIII đến khóa XIII)


Tên album
Chiều ngày 17/9/2015,Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Ngãi các Khóa( từ khóa VIII đến khóa XIII)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/09/2015 6:46:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Ngãi các Khóa từ khóa VIII đến khóa XIII.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/09/2015 06:50:33 CH

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Ngãi các Khóa từ khóa VIII đến khóa XIII.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/09/2015 06:50:33 CH

Dung lượng: 3,10MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Ngãi các Khóa từ khóa VIII đến khóa XIII.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/09/2015 06:50:33 CH

Dung lượng: 3,09MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Ngãi các Khóa từ khóa VIII đến khóa XIII.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/09/2015 06:50:33 CH

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Ngãi các Khóa từ khóa VIII đến khóa XIII.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/09/2015 06:50:33 CH

Dung lượng: 3,25MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Ngãi các Khóa từ khóa VIII đến khóa XIII.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/09/2015 06:50:33 CH

Dung lượng: 2,75MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất