Chiều 8/9/2015,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Đồng chí Xan-Ti-A-Gô Pê-Rết Cat-Tê-Gia-Nô,Ủy viên TƯ Đảng,Trưởng ban nông nghiệp và lương thực TƯ Đảng cộng sản CuBa


Tên album
Chiều 8/9/2015,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Đồng chí Xan-Ti-A-Gô Pê-Rết Cat-Tê-Gia-Nô,Ủy viên TƯ Đảng,Trưởng ban nông nghiệp và lương thực TƯ Đảng cộng sản CuBa
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/09/2015 12:22:29 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Đồng chí Xan-Ti-A-Gô Pê-Rết Cat-Tê-Gia-Nô,Ủy viên TƯ Đảng,Trưởng ban nông nghiệp và lương thực TƯ Đảng cộng sản CuBa sang thăm và làm việc tại VN.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2015 06:45:58 CH

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Đồng chí Xan-Ti-A-Gô Pê-Rết Cat-Tê-Gia-Nô,Ủy viên TƯ Đảng,Trưởng ban nông nghiệp và lương thực TƯ Đảng cộng sản CuBa sang thăm và làm việc tại VN.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2015 06:45:58 CH

Dung lượng: 3,23MB

Tải ảnh gốc

,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Đồng chí Xan-Ti-A-Gô Pê-Rết Cat-Tê-Gia-Nô,Ủy viên TƯ Đảng,Trưởng ban nông nghiệp và lương thực TƯ Đảng cộng sản CuBa sang thăm và làm việc tại VN.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2015 06:45:58 CH

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Đồng chí Xan-Ti-A-Gô Pê-Rết Cat-Tê-Gia-Nô,Ủy viên TƯ Đảng,Trưởng ban nông nghiệp và lương thực TƯ Đảng cộng sản CuBa sang thăm và làm việc tại VN.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2015 06:45:58 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Đồng chí Xan-Ti-A-Gô Pê-Rết Cat-Tê-Gia-Nô,Ủy viên TƯ Đảng,Trưởng ban nông nghiệp và lương thực TƯ Đảng cộng sản CuBa sang thăm và làm việc tại VN.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2015 06:45:58 CH

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

,Phó CTQH Tòng Thị Phóng tiếp Đồng chí Xan-Ti-A-Gô Pê-Rết Cat-Tê-Gia-Nô,Ủy viên TƯ Đảng,Trưởng ban nông nghiệp và lương thực TƯ Đảng cộng sản CuBa sang thăm và làm việc tại VN.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/09/2015 06:45:58 CH

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất