Sáng 1/9/2015,Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn Đại biểu liên minh cầm quyền cánh tả,do Ông REMO CARLOTTO Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền Hạ viện Achentina làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Sáng 1/9/2015,Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn Đại biểu liên minh cầm quyền cánh tả,do Ông REMO CARLOTTO Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền Hạ viện Achentina làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/09/2015 9:33:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ông Remo Carlotto,Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền Hạ viện Achentina làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 01/09/2015 12:07:51 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ông Remo Carlotto,Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền Hạ viện Achentina làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 01/09/2015 12:07:51 CH

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ông Remo Carlotto,Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền Hạ viện Achentina làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 01/09/2015 12:07:51 CH

Dung lượng: 2,85MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ông Remo Carlotto,Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền Hạ viện Achentina làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 01/09/2015 12:07:51 CH

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ông Remo Carlotto,Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền Hạ viện Achentina làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 01/09/2015 12:07:51 CH

Dung lượng: 2,92MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Ông Remo Carlotto,Chủ nhiệm Ủy ban nhân quyền Hạ viện Achentina làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 01/09/2015 12:07:51 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất