Chiều 25/8/2015, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Chiều 25/8/2015, Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/08/2015 1:52:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn chủ tọa Hội nghị.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 03:56:56 CH

Dung lượng: 2,38MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Ngọc Vinh - ĐBQH Tp Hải Phòng góp ý kiến về dự án Bộ luật hình sự(sửa đổi).Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 03:56:56 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

DSC_2670

Ngày tạo: 25/08/2015 03:56:56 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạm Xuân Thường - ĐBQH Tỉnh Thái Bình góp ý kiến về dự án Bộ luật hình sự(sửa đổi).Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 03:56:56 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền - ĐBQH Tỉnh Lâm Đồng góp ý kiến về dự án Bộ luật hình sự(sửa đổi).Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 03:56:56 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 03:56:56 CH

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất