Sáng 29/7/2015,Đại hội Đảng bộ Văn Phòng Quốc hội lần thứ XIII (2015-2020)


Tên album
Sáng 29/7/2015,Đại hội Đảng bộ Văn Phòng Quốc hội lần thứ XIII (2015-2020)
Nội dung mô tả
Sáng 29/7/2015,Đại hội Đảng bộ Văn Phòng Quốc hội
Ngày tạo
29/07/2015 12:36:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bí thư Đảng ủy VPQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2015 01:15:43 CH

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy VPQH khóa XIII,nhiệm kỳ 2015-2020.phát biểu bế mạc đại hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2015 05:06:04 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc,Bí thư Đảng ủy VPQH khóa XIII,nhiệm kỳ 2015-2020.phát biểu bế mạc đại hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2015 05:06:04 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Đại hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2015 01:00:45 CH

Toàn cảnh Đại hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội..Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2015 01:00:45 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội..Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2015 01:00:45 CH

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất