Chiều 17/7/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Lào Thoong-Xỉnh Thăm-Ma-Vông


Tên album
Chiều 17/7/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Lào Thoong-Xỉnh Thăm-Ma-Vông
Nội dung mô tả
Chiều 17/7/2015,Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Lào Thoong-Xỉnh Thăm-Ma-Vông
Ngày tạo
17/07/2015 4:12:47 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều ngày 17/7/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Lào Thoong-Xỉnh Tham-Ma-Vông thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/07/2015 04:24:31 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 17/7/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Lào Thoong-Xỉnh Tham-Ma-Vông thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/07/2015 04:24:31 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 17/7/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Lào Thoong-Xỉnh Tham-Ma-Vông thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/07/2015 04:24:31 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Chiều ngày 17/7/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Lào Thoong-Xỉnh Tham-Ma-Vông thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/07/2015 04:24:31 CH

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh bổi tiếp Thủ tướng Lào của CTQH Nguyễn Sinnh Hùng..Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/07/2015 04:24:31 CH

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất