Sáng 9/7/2015,Chủ tịch Quốc hội Ngyễn Sinh Hùng tiếp Đồng chí BUN-NHĂNG VO-LA-CHÍT Ủy viên Bộ chính trị,thường trực Ban Bí thư,Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào


Tên album
Sáng 9/7/2015,Chủ tịch Quốc hội Ngyễn Sinh Hùng tiếp Đồng chí BUN-NHĂNG VO-LA-CHÍT Ủy viên Bộ chính trị,thường trực Ban Bí thư,Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/07/2015 1:10:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đồng chí Bun-Nhăng Vo-La-chít,Ủy viên Bộ chính trị,thường trực Ban bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.Ảnh :Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/07/2015 01:35:12 CH

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đồng chí Bun-Nhăng Vo-La-chít,Ủy viên Bộ chính trị,thường trực Ban bí thư,Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.Ảnh :Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/07/2015 01:35:12 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đồng chí Bun-Nhăng Vo-La-chít,Ủy viên Bộ chính trị,thường trực Ban bí thư,Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.Ảnh :Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/07/2015 01:35:12 CH

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đồng chí Bun-Nhăng Vo-La-chít,Ủy viên Bộ chính trị,thường trực Ban bí thư,Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.Ảnh :Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/07/2015 01:35:12 CH

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi tiếp Đồng chí Bun-Nhăng Vo-La-chít,Ủy viên Bộ chính trị,thường trực Ban bí thư,Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.Ảnh :Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/07/2015 01:35:12 CH

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất