Ngày 01/7/2015 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An.


Tên album
Ngày 01/7/2015 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/07/2015 5:03:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trò chuyện thân mật với Đoàn Đại biểu Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2015 05:10:40 CH

Dung lượng: 3,52MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trò chuyện thân mật với Đoàn Đại biểu Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2015 05:10:44 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao quà cho các Đại biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2015 05:10:44 CH

Dung lượng: 3,44MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi gặp mặt của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với Đoàn Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày Huyện Nam Đàn - Tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2015 06:57:59 CH

Dung lượng: 3,51MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm với Đoàn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2015 06:57:59 CH

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất