Chiều 23/6, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam


Tên album
Chiều 23/6, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/06/2015 4:54:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2015 04:58:41 CH

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2015 04:58:41 CH

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2015 04:56:09 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2015 04:56:09 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2015 04:56:09 CH

Dung lượng: 2,43MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Andrej Motyl. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2015 04:56:09 CH

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất