Ngày 23/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Ban Ki-Moon Tổng thư ký Liên hiệp quốc


Tên album
Ngày 23/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Ban Ki-Moon Tổng thư ký Liên hiệp quốc
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/05/2015 5:07:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Ban Ki-Moon Tổng thư ký Liên hiệp quốc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2015 05:08:33 CH

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Ban Ki-Moon Tổng thư ký Liên hiệp quốc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2015 05:08:33 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Ban Ki-Moon Tổng thư ký Liên hiệp quốc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2015 05:08:33 CH

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Ban Ki-Moon Tổng thư ký Liên hiệp quốc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2015 05:23:24 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Ngài Ban Ki-Moon Tổng thư ký Liên hiệp quốc phát biểu trước Quốc hội Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2015 05:23:24 CH

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Ngài Ban Ki-Moon Tổng thư ký Liên hiệp quốc phát biểu trước Quốc hội Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2015 05:23:24 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất