Sáng 18/5, Hội nghị "học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 10 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 11 (Khóa XI)"


Tên album
Sáng 18/5, Hội nghị "học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 10 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 11 (Khóa XI)"
Nội dung mô tả
Sáng 18/5, Hội nghị "học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 10 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 11 (Khóa XI)"
Ngày tạo
18/05/2015 11:49:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Vụ trưởng, Ban tổ chức trung ương Nguyễn Đức Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 11:51:55 SA

Dung lượng: 728,12kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 11:51:55 SA

Dung lượng: 935,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 11:51:55 SA

Dung lượng: 713,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 11:51:55 SA

Dung lượng: 748,11kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/05/2015 11:51:55 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất