Sáng 15/5, Hội thảo về tổ chức hoạt động của ban thư ký và Văn phòng Quốc hội Việt Nam theo Luật tổ chức Quốc hội năm 2014


Tên album
Sáng 15/5, Hội thảo về tổ chức hoạt động của ban thư ký và Văn phòng Quốc hội Việt Nam theo Luật tổ chức Quốc hội năm 2014
Nội dung mô tả
Sáng 15/5, Hội thảo về tổ chức hoạt động của ban thư ký và Văn phòng Quốc hội Việt Nam theo Luật tổ chức Quốc hội năm 2014
Ngày tạo
15/05/2015 11:51:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Thanh Hải tại buổi Hội thảo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2015 11:56:30 SA

Dung lượng: 858,88kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc và đề dẫn nội dung Hội thảo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2015 11:56:30 SA

Dung lượng: 863,22kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc và đề dẫn nội dung Hội thảo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2015 11:56:30 SA

Dung lượng: 873,65kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc và đề dẫn nội dung Hội thảo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2015 11:56:30 SA

Dung lượng: 797,44kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc và đề dẫn nội dung Hội thảo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2015 11:56:30 SA

Dung lượng: 914,64kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc và đề dẫn nội dung Hội thảo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2015 11:56:30 SA

Dung lượng: 853,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất