Sáng 14/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc


Tên album
Sáng 14/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc
Nội dung mô tả
Sáng 14/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc
Ngày tạo
14/05/2015 2:56:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2015 03:01:07 CH

Dung lượng: 941,53kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2015 03:01:07 CH

Dung lượng: 910,54kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2015 03:01:07 CH

Dung lượng: 837,03kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2015 03:01:07 CH

Dung lượng: 925,48kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2015 03:01:07 CH

Dung lượng: 814,65kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Phụ nữ Công an nhân dân xuất sắc. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/05/2015 03:01:07 CH

Dung lượng: 867,62kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất