Ngày 13/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị


Tên album
Ngày 13/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị
Nội dung mô tả
Ngày 13/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị
Ngày tạo
13/05/2015 7:59:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/05/2015 08:02:07 CH

Dung lượng: 855,58kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/05/2015 08:02:07 CH

Dung lượng: 865,27kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/05/2015 08:02:07 CH

Dung lượng: 776,21kB

Tải ảnh gốc

Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị tại buổi gặp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/05/2015 08:02:07 CH

Dung lượng: 891,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/05/2015 08:02:07 CH

Dung lượng: 871,28kB

Tải ảnh gốc

Đồng bào Vân Kiều, Pakô, tỉnh Quảng Trị tại buổi gặp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/05/2015 08:02:07 CH

Dung lượng: 995,52kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất