chiều 6/5,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn sinh Hùng tiếp Hạ nghị sỹ Matt Salmon,Chủ tịch tiểu ban châu á - Thái bình dương


Tên album
chiều 6/5,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn sinh Hùng tiếp Hạ nghị sỹ Matt Salmon,Chủ tịch tiểu ban châu á - Thái bình dương
Nội dung mô tả
chiều 6/5,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn sinh Hùng tiếp Hạ nghị sỹ Matt Salmon,Chủ tịch tiểu ban châu á - Thái bình dương
Ngày tạo
06/05/2015 8:06:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn sinh Hùng tiếp Hạ nghị sỹ Matt Salmon,Chủ tịch tiểu ban châu á - Thái bình dương.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/05/2015 08:13:37 CH

Dung lượng: 894,67kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn sinh Hùng tiếp Hạ nghị sỹ Matt Salmon,Chủ tịch tiểu ban châu á - Thái bình dương.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/05/2015 08:13:37 CH

Dung lượng: 830,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn sinh Hùng tiếp Hạ nghị sỹ Matt Salmon,Chủ tịch tiểu ban châu á - Thái bình dương.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/05/2015 08:13:37 CH

Dung lượng: 902,62kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi tiếp.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/05/2015 08:13:37 CH

Dung lượng: 959,37kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chụp ảnh lưu niệm với các Đại biểu.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/05/2015 08:13:37 CH

Dung lượng: 816,96kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất