Ngày 4 và 5/5, Vụ thông tin tổ chức tập huấn xây dựng chiến lược truyền thông


Tên album
Ngày 4 và 5/5, Vụ thông tin tổ chức tập huấn xây dựng chiến lược truyền thông
Nội dung mô tả
Ngày 4 và 5/5, Vụ thông tin tổ chức tập huấn xây dựng chiến lược truyền thông
Ngày tạo
05/05/2015 2:10:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các học viên tham dự khóa tập huấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/05/2015 02:40:55 CH

Dung lượng: 838,72kB

Tải ảnh gốc

Các học viên tham dự khóa tập huấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/05/2015 02:40:55 CH

Dung lượng: 886,18kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng phát biểu khai mạc khóa tập huấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/05/2015 02:40:55 CH

Dung lượng: 724,35kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng phát biểu khai mạc khóa tập huấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/05/2015 02:40:55 CH

Dung lượng: 844,93kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng phát biểu khai mạc khóa tập huấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/05/2015 02:40:55 CH

Dung lượng: 828,77kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng phát biểu khai mạc khóa tập huấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/05/2015 02:40:55 CH

Dung lượng: 843,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất