Sáng 25/4, Diễn đàn chính sách "Biến động của giá dầu 2014-2015: Những khó khăn, thuận lợi và giải pháp cho Việt Nam"


Tên album
Sáng 25/4, Diễn đàn chính sách "Biến động của giá dầu 2014-2015: Những khó khăn, thuận lợi và giải pháp cho Việt Nam"
Nội dung mô tả
Sáng 25/4, Diễn đàn chính sách "Biến động của giá dầu 2014-2015: Những khó khăn, thuận lợi và giải pháp cho Việt Nam"
Ngày tạo
25/04/2015 11:03:05 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Thường trực Ủy ban kinh tế Phùng Văn Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2015 11:09:08 SA

Dung lượng: 817,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Thường trực Ủy ban kinh tế Phùng Văn Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2015 11:09:08 SA

Dung lượng: 757,01kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh tại diễn đàn. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2015 11:09:08 SA

Dung lượng: 856,80kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh tại diễn đàn. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2015 11:09:08 SA

Dung lượng: 865,46kB

Tải ảnh gốc

Chuyên gia kinh tế Ông Lưu Bích Hồ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2015 11:09:08 SA

Dung lượng: 765,50kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Tp Hà Nội Bùi Thị An phát biểu tại diễn đàn. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2015 11:09:08 SA

Dung lượng: 843,47kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất