Sáng 21/4, Thư viện Quốc hội tổ chức Tọa đàm: "sách số và đọc sách trong thời đại công nghệ số"


Tên album
Sáng 21/4, Thư viện Quốc hội tổ chức Tọa đàm: "sách số và đọc sách trong thời đại công nghệ số"
Nội dung mô tả
Sáng 21/4, Thư viện Quốc hội tổ chức Tọa đàm: "sách số và đọc sách trong thời đại công nghệ số"
Ngày tạo
21/04/2015 9:57:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/04/2015 10:07:24 SA

Dung lượng: 758,33kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/04/2015 10:07:24 SA

Dung lượng: 868,04kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/04/2015 10:07:24 SA

Dung lượng: 935,64kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/04/2015 10:07:24 SA

Dung lượng: 963,75kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi tọa đàm:'sách số và đọc sách trong thời đại công nghệ số".Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/04/2015 10:07:24 SA

Dung lượng: 791,92kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất