Chiều 20/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc


Tên album
Chiều 20/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc
Nội dung mô tả
Chiều 20/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc do ông Vladimír Konícek, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 - 24/4/2015
Ngày tạo
20/04/2015 4:48:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ông Vladimír Konícek, Chủ tịch Ủy ban, trưởng Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2015 04:51:33 CH

Dung lượng: 865,18kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ông Vladimír Konícek, Chủ tịch Ủy ban, trưởng Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2015 04:51:33 CH

Dung lượng: 802,88kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ông Vladimír Konícek, Chủ tịch Ủy ban, trưởng Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2015 04:51:33 CH

Dung lượng: 774,79kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ông Vladimír Konícek, Chủ tịch Ủy ban, trưởng Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2015 04:51:33 CH

Dung lượng: 898,34kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ông Vladimír Konícek, Chủ tịch Ủy ban, trưởng Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2015 04:51:33 CH

Dung lượng: 954,42kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp ông Vladimír Konícek, Chủ tịch Ủy ban, trưởng Đoàn Đại biểu Giám sát ngân sách của Hạ viện Cộng hòa Séc. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/04/2015 04:51:33 CH

Dung lượng: 951,55kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất