Sáng 3/4, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch QH Singapore Halimah Jacob


Tên album
Sáng 3/4, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch QH Singapore Halimah Jacob
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/04/2015 1:33:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thân mật Bà Salimah Jacob Chủ tịch Quốc hội Singapore. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/04/2015 01:47:22 CH

Dung lượng: 636,37kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thân mật Bà Salimah Jacob Chủ tịch Quốc hội Singapore.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/04/2015 01:47:22 CH

Dung lượng: 644,13kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thân mật Bà Salimah Jacob Chủ tịch Quốc hội Singapore.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/04/2015 01:47:22 CH

Dung lượng: 612,85kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thân mật Bà Salimah Jacob Chủ tịch Quốc hội Singapore.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/04/2015 01:47:22 CH

Dung lượng: 696,40kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thân mật Bà Salimah Jacob Chủ tịch Quốc hội Singapore.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/04/2015 01:47:22 CH

Dung lượng: 696,97kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi tiếp Bà Salimah Jacob Chủ tịch Quốc hội Singapore.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/04/2015 01:47:22 CH

Dung lượng: 734,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất