Sáng 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-wha


Tên album
Sáng 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-wha
Nội dung mô tả
Sáng 18/3, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-Hwa đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội
Ngày tạo
19/03/2015 5:58:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-wha. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2015 06:03:29 CH

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc hội đàm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2015 06:03:29 CH

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-wha tại cuộc hội đàm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2015 06:03:29 CH

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc hội đàm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2015 06:03:29 CH

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-wha tại cuộc hội đàm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2015 06:03:29 CH

Dung lượng: 1.022,89kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Hội đàm Đoàn Quốc hội Việt Nam và Đoàn Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/03/2015 06:03:29 CH

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất