Ngày 14/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt nữ Nghị sĩ, Lãnh đạo nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tiến tới Đại hội đồng IPU-132


Tên album
Ngày 14/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt nữ Nghị sĩ, Lãnh đạo nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tiến tới Đại hội đồng IPU-132
Nội dung mô tả
Ngày 14/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt nữ Nghị sĩ, Lãnh đạo nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tiến tới Đại hội đồng IPU-132
Ngày tạo
16/03/2015 1:31:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc và chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/03/2015 01:50:13 CH

Dung lượng: 680,90kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc và chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/03/2015 01:50:13 CH

Dung lượng: 776,21kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng giới thiệu về IPU-132 tại cuộc gặp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/03/2015 01:50:13 CH

Dung lượng: 741,12kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai giới thiệu về hoạt động của nữ nghị sĩ và các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em trong IPU-132. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/03/2015 01:50:13 CH

Dung lượng: 683,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu về Hiệp hội các Tổng thư ký nghị viện tại IPU-132. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/03/2015 01:50:13 CH

Dung lượng: 751,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu về Hiệp hội các Tổng thư ký nghị viện tại IPU-132. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/03/2015 01:50:13 CH

Dung lượng: 652,54kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất