Chiều 12/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Tomas Borec


Tên album
Chiều 12/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Tomas Borec
Nội dung mô tả
Chiều 12/3, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Tomas Borec đang thăm làm việc tại Việt Nam
Ngày tạo
13/03/2015 4:14:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Tomas Borec. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2015 04:16:01 CH

Dung lượng: 700,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Tomas Borec. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2015 04:16:01 CH

Dung lượng: 685,17kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Tomas Borec. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2015 04:16:01 CH

Dung lượng: 668,31kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Tomas Borec. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2015 04:16:01 CH

Dung lượng: 783,00kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Tư pháp Slovakia Tomas Borec. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2015 04:16:01 CH

Dung lượng: 696,79kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất