Sáng 4/2, Lãnh đạo Quốc hội gặp mặt các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý đã nghỉ hưu tại thành phố Hà Nội


Tên album
Sáng 4/2, Lãnh đạo Quốc hội gặp mặt các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý đã nghỉ hưu tại thành phố Hà Nội
Nội dung mô tả
Sáng 4/2, Lãnh đạo Quốc hội gặp mặt các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý đã nghỉ hưu tại thành phố Hà Nội
Ngày tạo
04/02/2015 2:32:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với các đại biểu là Lãnh đạo đã nghỉ hưu. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/02/2015 02:43:20 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với các đại biểu là Lãnh đạo đã nghỉ hưu. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/02/2015 02:43:20 CH

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/02/2015 02:43:20 CH

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/02/2015 02:43:20 CH

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Cán bộ Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/02/2015 02:43:20 CH

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/02/2015 02:43:20 CH

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất