Chiều 30/1, Tại Nhà Quốc Hội (Hội trường Ba Đình Mới) Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ


Tên album
Chiều 30/1, Tại Nhà Quốc Hội (Hội trường Ba Đình Mới) Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nội dung mô tả
Chiều 30/1, Tại Nhà Quốc Hội (Hội trường Ba Đình Mới) Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngày tạo
30/01/2015 3:38:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh buổi tiếp của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu với Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ.Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/01/2015 03:48:52 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/01/2015 03:48:52 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/01/2015 03:48:52 CH

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi tiếp của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu với Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ.Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/01/2015 03:48:52 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi tiếp của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu với Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ.Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/01/2015 03:48:52 CH

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/01/2015 03:48:52 CH

Dung lượng: 1,86MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất