Chiều 29/1, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Bộ trưởng BUN-CỢT XẲNG-XỔM XẮC làm trưởng đoàn


Tên album
Chiều 29/1, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Bộ trưởng BUN-CỢT XẲNG-XỔM XẮC làm trưởng đoàn
Nội dung mô tả
Chiều 29/1, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Bộ trưởng BUN-CỢT XẲNG-XỔM XẮC làm trưởng đoàn
Ngày tạo
29/01/2015 5:28:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp CHDCND Lào do đồng chí Bun - Cợt Xẳng - Xổm Xắc làm trưởng Đoàn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/01/2015 05:37:17 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp CHDCND Lào do đồng chí Bun - Cợt Xẳng - Xổm Xắc làm trưởng Đoàn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/01/2015 05:37:17 CH

Dung lượng: 4,33MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp CHDCND Lào do đồng chí Bun - Cợt Xẳng - Xổm Xắc làm trưởng Đoàn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/01/2015 05:37:17 CH

Dung lượng: 3,77MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp CHDCND Lào do đồng chí Bun - Cợt Xẳng - Xổm Xắc làm trưởng Đoàn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/01/2015 05:37:17 CH

Dung lượng: 3,12MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp CHDCND Lào do đồng chí Bun - Cợt Xẳng - Xổm Xắc làm trưởng Đoàn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/01/2015 05:37:17 CH

Dung lượng: 2,90MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp CHDCND Lào do đồng chí Bun - Cợt Xẳng - Xổm Xắc làm trưởng Đoàn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/01/2015 05:37:17 CH

Dung lượng: 3,64MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất