Sáng 17/1, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XI tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ


Tên album
Sáng 17/1, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XI tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ
Nội dung mô tả
Sáng 17/1, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XI tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ
Ngày tạo
19/01/2015 10:10:33 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XI. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:14:25 SA

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XI. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:14:25 SA

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XI. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/01/2015 10:14:25 SA

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất