Ngày 13/1, Công đoàn VPQH tổng kết công tác năm 2014 và phát động thi đua, phương hướng nhiệm vụ năm 2015


Tên album
Ngày 13/1, Công đoàn VPQH tổng kết công tác năm 2014 và phát động thi đua, phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Nội dung mô tả
Ngày 13/1/2015, Công đoàn VPQH tổng kết công tác năm 2014 và phát động thi đua, phương hướng nhiệm vụ năm 2015
Ngày tạo
14/01/2015 10:47:26 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ nhiệm VPQH Vũ Văn Phòng phát biểu tại hội nghị cho ý kiến chỉ đạo phát động thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2015.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/01/2015 10:54:25 SA

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ nhiệm VPQH Vũ Văn Phòng phát biểu tại hội nghị cho ý kiến chỉ đạo và phát động thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2015.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/01/2015 10:54:25 SA

Dung lượng: 2,09MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Hội nghi phát động thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Công đoàn VPQH.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/01/2015 10:54:25 SA

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Hội nghi phát động thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Công đoàn VPQH.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/01/2015 10:54:25 SA

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất