Ngày 19/12/2014,Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Hà Giang


Tên album
Ngày 19/12/2014,Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Hà Giang
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/12/2014 11:13:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ nhiệm VPQH Vũ Văn Phòng giới thiệu chương trình buổi tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Hà Giang của Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2014 11:34:54 SA

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2014 11:34:54 SA

Dung lượng: 1,88MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2014 11:34:54 SA

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Hà Giang,Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2014 11:34:54 SA

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số Tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2014 11:34:54 SA

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi tiếp Đoàn.Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2014 11:34:54 SA

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất