Chiều 11/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc


Tên album
Chiều 11/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc
Nội dung mô tả
Chiều 11/12/2014, tại trụ sở VPQH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu các cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc
Ngày tạo
12/12/2014 2:30:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Uông Chu Lưu gặp mặt các Cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.Ảnh Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2014 03:14:14 CH

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu gặp mặt các Cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.Ảnh Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2014 03:14:17 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu gặp mặt các Cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.Ảnh Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2014 03:14:17 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu gặp mặt các Cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.Ảnh Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2014 03:14:17 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu gặp mặt các Cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.Ảnh Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2014 03:14:17 CH

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu tặng quà các Cựu chiến binh tiêu biểu toàn quốc.Ảnh Đình Nam-Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2014 03:14:17 CH

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất