Chiều 10/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu tù binh, tù chính trị, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Sóc Trăng


Tên album
Chiều 10/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu tù binh, tù chính trị, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Sóc Trăng
Nội dung mô tả
Chiều 10/12/2014, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cựu tù binh, tù chính trị tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội
Ngày tạo
10/12/2014 4:09:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/12/2014 04:11:22 CH

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/12/2014 09:29:54 SA

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà cho các cựu tù binh, tù chính trị, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/12/2014 09:29:54 SA

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cựu tù binh, tù chính trị, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/12/2014 09:29:54 SA

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất