Sáng 25/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibé


Tên album
Sáng 25/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibé
Nội dung mô tả
Sáng 25/10/2014, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibé
Ngày tạo
27/10/2014 4:40:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibé. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/10/2014 04:44:26 CH

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibé. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 27/10/2014 04:44:26 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất