Ngày 29/9/2014, Hội đàm giữa Nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc Hội Việt Nam với Nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc Hội Lào


Tên album
Ngày 29/9/2014, Hội đàm giữa Nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc Hội Việt Nam với Nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc Hội Lào
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/09/2014 3:28:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc Hội Việt Nam, Chủ Nhiệm Ủy ban CVĐXH Trương Thị Mai. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2014 03:31:45 CH

Dung lượng: 2,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc Hội Lào, Phó chủ Nhiệm Ủy ban đối ngoại BoungongBoupha. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2014 03:31:45 CH

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2014 03:31:45 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2014 03:31:45 CH

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc Hội Lào, Phó chủ Nhiệm Ủy ban đối ngoại BoungongBoupha. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2014 03:31:45 CH

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nhóm Nữ Nghị sĩ Quốc Hội Việt Nam, Chủ Nhiệm Ủy ban CVĐXH Trương Thị Mai. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/09/2014 03:31:45 CH

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất