Sáng 15/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy


Tên album
Sáng 15/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy
Nội dung mô tả
Sáng ngày 15/9/2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy
Ngày tạo
15/09/2014 11:17:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2014 11:19:43 SA

Dung lượng: 3,46MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2014 11:19:43 SA

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2014 11:19:43 SA

Dung lượng: 3,44MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2014 11:19:43 SA

Dung lượng: 2,10MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2014 11:19:43 SA

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Anniken Huitfeldt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Na Uy. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/09/2014 11:19:43 SA

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất